Sortimentöversikt – Stapelbara stolar

Stapelbara konferensstolar

Under konferensen ska det inte bara finnas tillgång till bekväma placeringslösningar för stolar.
Samtidigt ska det även vara enkelt att frigöra ytor för andra aktiviteter. Med stapelbara stolar
kan du få en bra flexibilitet för din lokal och samtidigt öppna upp för nya spännande idéer.

Tillsammans med Zesty kan du ta fram spännande tankar för dina konferenslokaler och se
vad man kan göra för att förverkliga dem. Stapelbara stolar är bara en väg att gå!

Berätta om dina visioner för oss!